CLSID の変更点


特殊フォルダへのアクセス方法

:コンピュータ (マイ コンピュータ)|
::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} 
:ネットワーク (マイ ネットワーク)|
::{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} 
:ごみ箱|
::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} 
:インターネット|
::{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} 
:マイ ドキュメント|
::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} 
:コントロールパネル|
::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\\::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
//::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
:管理ツール|
::{d20ea4e1-3957-11d2-a40b-0c5020524153} 
:フォント|
::{d20ea4e1-3957-11d2-a40b-0c5020524152}
:スタートメニュー|
::{48e7caab-b918-4e58-a94d-505519c795dc}


:プリンタ|
//::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
::{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} 
:Web フォルダ|
//::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
::{BDEADF00-C265-11d0-BCED-00A0C90AB50F} 
:ダイアルアップネットワーク|
//::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
::{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48} 
:タスク|
//::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
::{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}